پنیر برای صبحانه بهتر است یا شام؟

پنیر به تحریک انقباض ها در زمان زایمان کمک شایانی می کند. مورد اول می تواند آلودگی شدید به کلی فرم ها باشد که با کشت ماست در محیط MCA و یا VRBA قابل شناسایی می باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی طولی(Longitudinal descriptive) می­باشد که در آن روند تغییرات ویژگی­های شیمیائی پنیرهای لیقوان در طول تولید و دوره رسیدن (90 روز) مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان میدهند اضافه کردن پنیر به سالاد سبزی میتواند از میزان چربیهای پنهان آن بکاهد و باعث “افزایش کلسترول” نشود و آرامش ذهن و اعصاب ما را در طول روز تامین کند. در متون جغرافیایی قرون نخسیتن اسلامی نیز مطالبی دربارۀ سیلا آمده است و نشان میدهد که ایرانیان با این منطقۀ جغرافیایی آشنا بودهاند، تا چند دهه پیش آگاهی ما از سیلا به متون جغرافیایی و تاریخی اسلامی منحصر میشد، امّا با انتشار منظومۀ «کوش نامه» که در قرن پنجم هجری حکیم ایرانشان بن ابی­الخیر آن را سروده است، دریچه­ای تازه به روی محققّان گشوده شد و این احتمال را به وجود آورد که اساساً آگاهیهای مسلمانان از سیلا و موقعیت جغرافیایی آن، برگرفته از متون ایرانی پیش از اسلام بوده است و از­این­رو دوره­ای جدید از تحقیقات در این باره آغاز شد.

این تغییر، پرسش­های جدیدی را دربارۀ ضبط این واژه به وجود آورد؛ مبنی بر این که چرا به دو صورت در متون از آن یاد شده است و بر اساس شواهد تاریخی کدامیک از ضبط دوگانۀ سیلا یا بسیلا درستتر است؟ بهترین زمان برای مصرف ماست شیرین و دوغ شیرین بدون گاز، قبل از غذا می باشد. اضافه کردن لبنیات بیشتر در برنامه غذایی دختران قبل از شروع دوران نوجوانی، مفیدتر از قرصهای کلسیوم است. «رینو» (Reinaud)، از نخستین پژوهشگران اروپایی است که در حواشی چاپ کتاب سلسله­التواریخ، سیلا را با کشور کره منطبق دانسته است (p.290 Silsilat al-Tawārikh,). تمامی متون اسلامی تا قرن نهم هجری، در این که سرزمین سیلا ناحیه­ای امن و پرنعمت برای مهاجران بوده است، هم­نظر بوده­­اند و آن چه در متون قرون نخستین اسلامی از کشور سیلا تصویر شده است، تا حدودی به سرزمینی آرمانی شباهت دارد. تأکید این مقاله بر معرفی نسخه­های نویافته دربارۀ سیلا، دسته­بندی آنها و به ­دست ­دادن اطلاعاتی از این منابع است. از میان مقالات پژوهشگران کره­ای که در این باره تحقیقاتی کردهاند، میتوان به مقالۀ لونگ وی کیم (Long-Wee Kim, 1993) با عنوان «تصوّر مسلمانان از کره در متون ادبی اولیه عربی و ایرانی» اشاره کرد که در واقع، معرفی سالشمار منابع فارسی و عربی دربارۀ کره است، امّا تحقیقات هی سو لی دربارۀ جایگاه کره در متون ایرانی و اسلامی از اهمیّت و جایگاه ویژه­ای در اینگونه مطالعات برخوردار است.

شواهد تاریخی نشان میدهد ایرانیان در دوران پیش از اسلام و در طی سفرهای زمینی و دریایی به سمت شرق، سرزمین «چین» و «ماچین» را که ناحیۀ سیلا یا کره نیز جزء آن بوده است، شناختهاند و آگاهی آنان از این سرزمین، پس از اسلام به مسلمانان منتقل شده و در متون تاریخی و جغرافیایی آمده است. با توجه به شکل بالا، سطح جانبی با رنگ آبی روشن با دو قاعده با شعاع متفاوت نشان داده شده است. این پژوهش بر آن است تا تغییرات آوایی نام قدیم کره را در متون تاریخی، جغرافیایی و ادبی، برای نخسیتن­بار با تأکید بر ضبط اسامی در نسخه­های خطی و به­ویژه مقایسه و مقابلۀ آنها، بررسی کند و به این پرسش­ها پاسخ دهد که چرا نام قدیم کره در متون اسلامی به دو صورت سیلا و بسیلا ضبط شده است و این که آیا این دو اسم بر یک منطقه دلالت دارد یا خیر؟ از آن چه ابن خردادبه و مسعودی ذکر کردهاند برمیآید که در قرون نخستین اسلامی عده­ای از مسلمانان به سیلا مهاجرت کرده و به دلیل مناسب بودن شرایط آب­و­هوایی در آنجا ماندگار شدهاند. از سرزمین کره در متون تاریخی ایرانی و اسلامی با نام سیلا یا بسیلا یاد شده است که برگرفته از نام سیلا (Sillā)­، یکی از مشهورترین سلسله­های تاریخی کره بین سالهای 57 پیش از میلاد تا 935 میلادی است.

جلال متینی در دهۀ هشتاد میلادی با چاپ چند مقاله در مجلۀ ایران­نامه (متینی، کوش و کوش پیلگوش، صص 290 تا 300) با بهره­گیری از نسخۀ خطی کوش­نامه، برای نخستین­بار دریچه­ای نو را بر روی پژوهشگران گشود و پس از آن با چاپ منظومۀ کوش­نامه (متینی، کوش و کوش یا گوش، صص1 تا 14)، سند جدیدی را از مناسبات ایران و کره را معرفی کرد، در واقع، منظومۀ کوش­نامه پیشینۀ مناسبات ایران و کره را به دورۀ اسطوره­ای و پیش از اسلام می­برد و مشخص می­کرد که ریشۀ این روابط بسیار قدیمیتر از دوران اسلامی بوده است و در واقع، این ایرانیان بودهاند که سیلا یا بسیلا را به جهان اسلام معرفی کردهاند؛ چه، به نظر میرسد که داستان کوش­نامه در اصل به زبان پهلوی نوشته شده2 و در اواخر قرن پنجم و یا اوایل قرن ششم هجری 3،­ روایتی از این داستان به دست حکیم ایرانشان بن ابی الخیر رسیده و آن را به شعر فارسی درآورده است4. این نتایج بعد از شمارش 98 درصد از آرا مشخص شد. سپس پارچه تمیز خود را باید روی صافی پهن کنیم .در مرحله بعد ماست را درون پارچه ریخته و لبه های پارچه را می توانیم جمع کنیم. نسبت به ذائقه خود می توانیم مقداری ماست را نسبت به موسیر کم یا زیاد کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید