کاربرد پودر ژلاتین (9 فایده برای سلامتی و روش مصرف) – هنر فردی

حتما می دانید که ژلاتین، فارغ از این که چه شکلی داشته باشد (پودر ژلاتین یا ورق ژلاتین) از استخوان و غضروف های بدن گاو به دست می آید. جالب است بدانید که ژلاتین از استخوان، غضروف و پوست حیواناتی مانند گاو و خوک به دست می آید، البته اخیرا تولید ژلاتین با استفاده از استخوان ماهی هم اعلام شده است. محققان در برخی مطالعات بالینی به این نتیجه رسیدهاند که مصرف خوراکی کلاژن هیدرولیز شده باعث کاهش درد مفاصل میشود و این به دلیل جمع شدن کلاژن هیدرولیز شده در غضروف و تحریک آن است. اما با مقایسه نتایج نمونه­های بتنی دارای زئولیت، مشاهده می­شود که با افزایش عیار سیمان از 300 به 350 و از 350 به 400 kg/m3 درصد جذب آب کاهش می­یابد، در نتیجه با افزودن زئولیت امکان دست­یابی به کاهش نفوذپذیری در نسبت بالاتری از عیار سیمان فراهم شده است. همچنین با افزایش نسبت آب به سیمان از 0.4 به 0.5 کاهش قابل توجهی در مقاومت فشاری نمونه­ها ایجاد شده است.برای بررسی تاثیر عیار سیمان بر روی مقاومت فشاری نمونه­ها، با مقایسه نتایج نمونه­های بتنی بدون زئولیت، مشاهده می­شود که با افزایش عیار سیمان از 300 به 350 kg/m3مقدار مقاومت فشاری افزایش می­یابد و از عیار 350 به 400 kg/m3 مقاومت فشاری کاهش می­یابد، در این نمونه­ها عیار سیمان 350 kg/m3برای نمونه­های بتنی بدون زئولیت از لحاظ مقاومت فشاری بهینه بوده است.

نتیجه ایکه بصورت غیر مستقیم از نتایج آزمایش­های مقاومت فشاری و نفوذ پذیری نمونه ها قابل پیش بینی بود. دلیل این امر هم می­تواند واکنش زئولیت با Ca(OH)2 (هیدراکسید کلسیم، CH) باشد چرا که هر چه عیار سیمان بیشتر باشد مسلما Ca(OH)2 بیشتری با زئولیت واکنش داده و تولید ژل C-S-H (سیلیکات کلسیم هیدراته) می­کند که در نتیجه آن حفرات بیشتری از بتن پر شده و موجب بهبود ریز ساختار آن می­شود و بتن مقاوم تری ایجاد خواهد شد. با مقایسه نتایج پراش پرتو ایکس نمونه­هایبا و بدون زئولیت، مشاهده می­شود که وجود زئولیت موجب ایجاد واکنش (واکنش پوزولانی) این ماده با هیدروکسید کلسیم موجود در بتن می­شود و با مصرف هیدروکسید کلسیم مقدار این ماده را در بتن کاهش داده (با توجه به کاهش شدت در نمودار) و در عوض مقدار سیلیکات کلسیم هیدراته (ژل C-S-H) را افزایش می­دهد. افرادی که به تزریق ژل تمایل دارند معمولاً ترجیح میدهند که لبهای آنها به حالت طبیعی به نظر برسد. با مقایسه نتایج نمونه­های بتنی بدون زئولیت، مشاهده می­شود که با افزایش عیار سیمان از 300 به 350 kg/m3 ضریب جذب آب موئینه کاهش می­یابد و از عیار 350 به 400 kg/m3 افزایش می­یابد، به نظر عیار سیمان 350 kg/m3 برای نمونه­های بتنی بدون زئولیت از نظر جذب آب موئینه نیز بهینه است.

با توجه به مقاومت فشاری بدست آمده از نمونه ها به نظر می­رسد استفاده از زئولیت به مقدار حدودا 15% جا­یگزین سیمان موجب بهبود مقاومت فشاری نمونه­ها می­شود. این آزمایش در فواصل زمانی 3، 6، 24 و 72 ساعت بر روی نمونه های مستغرق در آب به اندازه 5 میلیمتر انجام پذیرفت. آزمایش­های مقاومت فشاری، جذب آب حجمی و جذب آب موئینه، تعیین پروفیل یون کلر، XRD بر روی نمونه­های بتنی انجام شده است و با استفاده از روش SEM به مشاهده و مطالعه ریز ساختار بتن در نمونه های ساخته شده پرداخته شده است. اسلامپ تمامی مخلوط­ها بین 8-10 سانتیمتر ثابت می­باشد و برای رسیدن به کارایی مناسب از یک نمونه فوق­روان کننده پلی­کربکسیلاتی استفاده شده است. اول موها را مانند روال همیشه بشوئید و نرم کننده بزنید. آقایانی که پوست تیره دارند و یا تنومند و ورزشکار هستند جهت اثر بخشی بهتر مدت زمان بیشتری ژل را برروی آلت خود نگه داشته و پس از آن موضع را شستشو دهند. پس از سپری شدن زمان مورد نظر، نمونه­ها از محلول در آورده شده و درون گرم­خانه با تهویه مناسب و با دمای 1±110 درجه سانتیگراد به مدت 72 ساعت قرار داده شد. اما پس از رها شدن نیرو، دوباره میتواند به ابعاد اولیهاش بازگردد.

این بدان معنی است که ژل رویال در نهایت میتواند منجر به جلوگیری از پوکی استخوان و باعث کاهش درد شما شود! همچنین مصرف ناکافی کلسیم نیز میتواند منجر به نرمی استخوان در کودکان و بزرگسالان شود. زئولیت مصرفی به رنگ کرم از کارخانه آذین پودر سمنان تهیه شده که آنالیز شیمیایی آن در جدول 3 آورده شده است. کیفیت پودر ژلاتین بسیار اهمیت دارد و پودر ژلاتین می تواند محصول تهیه شده از آن را خراب کند. ژل رویال یکی از محصولات طبیعی زنبور عسل است که خواص زیستی متنوعی دارد و غنی از آنتی اکسیدانهای طبیعی است. استفاده از عسل به عنوان ماده طبیعی در دسترس و نسبتا ارزان می تواند برای پانسمان زخم این بیماران مورد استفاده قرار گیرد. در نوشتن کد طرح­های مورد استفاده حرف A نسبت آب به سیمان 0.4 و حرف B نسبت آب به سیمان 0.5 را نشان می­دهند. نتایج مقاومت فشاری 28 و 90 روزه نمونه­ها برای 15 طرح موجود در جدول 5 و شکل 2 و 3 نشان داده شده است. شکل 3: نتایج آزمایش مقاومت فشاری 90 روزه. نمونه­ها پس از 28 و 90 روز عمل­آوری در آب، از آب خارج شده و پس از خشک شدن در محیط آزمایشگاه، مورد آزمایش فشاری قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید